Na czym polega idea zrównoważonego wzrostu zwierząt hodowlanych i roślin?

Idea zrównoważonego rozwoju, która powstała w latach 80. ubiegłego wieku i funkcjonuje do dziś, zakłada dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów ekonomicznych przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego i rozwoju społecznego. Zrównoważone rolnictwo to również najlepszy sposób na produkcję bezpiecznej żywności. Jak te założenia mogą być realizowane w praktyce?

 

Jak zdefiniować „zrównoważone rolnictwo”?

Na początku podkreślić należy, że polscy rolnicy już teraz podejmują wiele działań z zakresu zrównoważonego rozwoju zwierząt i roślin, chociaż bardzo rzadko używany jest termin „rolnictwo zrównoważone”. Tymczasem odnosi się on w znacznej mierze do poszanowania środowiska naturalnego i dążenia do dobrostanu zwierząt hodowlanych. Koncepcja ta urzeczywistnia się również w rozsądnym wykorzystywaniu zasobów, czyli m.in. gleby, ziemi, wody, maszyn, nasion, nawozów, środków ochrony roślin, energii itd. Wszystko to odbywa się przy zachowaniu opłacalności produkcji rolniczej.

 

Co jest ważne w zrównoważonej hodowli zwierząt i uprawie roślin?

W przypadku zwierząt hodowlanych kluczowe znaczenie ma zapewnienie im optymalnych warunków bytowych, prawidłowe odżywianie, wspieranie ich zdrowia i zagwarantowanie im profesjonalnej opieki weterynaryjnej. Niewątpliwie dla zapewniania dobrostanu zwierząt konieczne jest odpowiednie żywienie oraz profilaktyka zdrowotna. Dlatego też świadomi hodowcy wybierają dobrej jakości suplementy dla zwierząt hodowlanych, a także rozmaite dodatki paszowe i preparaty wspierające prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

W uprawie roślin ważne są takie czynniki jak m.in.: budowa żyzności gleby przez wzrost zawartości próchnicy, optymalny dobór roślin uprawnych i prawidłowy siew, nawożenie roślin w oparciu o bilans nawozowy itd.